Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

PB Web ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Mikkel Pindstofte
Olaf Ryes Gade 7K, 6000 Kolding
CVR-nr.: 37934437
Telefon: 60 51 15 92
E-mailadresse: mikkel@pbweb.dk

 

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

Kontaktformular

  • Formål: Modtage og besvare henvendelser igennem hjemmesiden.
  • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn og email

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Vi indsamler navn og email for at kunne give et personligt svar tilbage på alle de henvendelser vi modtager igennem kontaktformularen.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

  • Vi modtager dine oplysninger igennem vores kontaktformular på hjemmesiden.

Opbevaring af dine personoplysninger:

  • Vi opbevarer dine personoplysninger i 1 år, medmindre vi stadig har et regelmæssigt kundeforhold. I dette tilfælde opbevarer vi stadig jeres oplysninger for at kunne yde en god kundeservice, ved at have muligheden for at slå op i tidligere korrespondancer.

 

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger

  • Formål: Kundeservice (opfølgning på opgaver, statusrapporter) og sende fakturaer
  • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Firmaoplysninger som firmanavn, cvr nr og adresse samt navn, telefonnr. & email på en eller flere kontaktpersoner i virksomheden.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Vi gemmer disse oplysninger for at kunne holde kontakt med vores kunder, samt sende fakturaer til de virksomheder vi handler med.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

  • Oplysningerne er opgivet af kunderne selv og hentet fra CVR-registret

Opbevaring af dine personoplysninger:

  • Vi opbevarer dine oplysninger i 5 år, medmindre vi stadig har et regelmæssigt kundeforhold. I dette tilfælde vil vi fortsat gemme dine oplysninger.

 

Underdatabehandlere

PB Web gør brug af følgende underdatabehandlere:

Underdatabehandler Datalokation Beskrivelse af behandling Lovligt grundlag for databehandling uden for EU Opdateret d.
Raketfart Danmark Programmering 2018.11.14
Google Docs USA Kontorprogrammer Privacy Shield 2018.11.14
Google Drive USA Fildeling og backup Privacy Shield 2018.11.14
Gmail USA Email Privacy Shield 2018.11.14
Curanet Danmark Hosting 2018.11.14
Unoeuro Danmark Hosting & Email 2018.11.14

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 3. version af PB Web’s persondatapolitik skrevet d. 24/05/2018, opdateret d. 02/11/2023

phone